ගොන් බාන

වෙල් යායක ගොන් බානක් කකා වුනි
ඉන් එක ගොනෙක් වලිගය නැතුව වැනි වැනි

එදා…

වලිගය ඇති ගොනා මැස්සන්ට බැට දුනි
දුප්පත් කමත් වලිගය නැති ගොනා වැනි

මෙදා…

වලිගය නැති ගොනා අනිකාට බැට දුනි
පෝසත් කම්ත් වලිගය ඇති ගොනා වැනි

About Umanda Jayobandara (උමන්ද ජයෝබණ්ඩාර)

I am a Software Engineer in Sri Lanaka. Please visit my web site for more info http://umandajayobandara.com/
This entry was posted in සදැස් / නිසදැස්, හුදකලා සිතුවිලි... and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to ගොන් බාන

ලිපිය සම්බන්දව ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )