වැදූ මව හා හැදු මව

අස්ඩක්ට වුයේ
විසදන්න මේ පැනය
හෙන්රි කුමරුන් අයිති
කාටදැයි පවසන්න.

වැදූ මව රජ ගෙදර
ඇපල් ගෙඩි විකනවා
හැදු මව පාර දිග
කිරි පොදක් සොයනවා

වැදු මව එරෙන කිරි
රෙද්දකින් පිසිනවා
හැදු මව ලොට තනය
දහඩියෙන් තෙමනවා..

මේ පැනය අස්ඩක්ට
දෙලො රත් කරනවා
හුනුවටය අදින්වා
දරුවා එහි තියනවා

වැදූ මව අදිනවා
හැදු මව වැටෙනවා
හෙන් රි කුමරුන් අරන්
වැදු මව දිනනවා..

ගෘෂා කැගසයි
විරවයි ඒ දෙසට
චචාබා සමගින්
වැදු මව් නටාලියා.

අසඩක් නැඟි සිට
අදින ලෙස දරුවා
හුනුවටය තුල තබා
අණ කරයි නැවතත්

ගෘෂාට බෑ අනේ
දරුවාව අදින්නට
මතක් විය ගත් විරිය
ඔහුගෙ අත් තනන්නට

අසඩක් නැඟි සිට
දරු පෙම ගැන කියයි
වැදූ මව පරදවා
හැදු මව ජය ගනී

About Umanda Jayobandara (උමන්ද ජයෝබණ්ඩාර)

I am a Software Engineer in Sri Lanaka. Please visit my web site for more info http://umandajayobandara.com/
This entry was posted in සදැස් / නිසදැස්, හුදකලා සිතුවිලි.... Bookmark the permalink.

1 Response to වැදූ මව හා හැදු මව

  1. වර්ථමාන සමාජය දෙස යම් විශේශ වු පැතිකඩක් ඔස්සේ කල විමර්ශනාත්මක පරීක්ශනයක් බදු….! අනර්ඝයි…වටින අඳහසක්

    කැමතියි

ලිපිය සම්බන්දව ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )