MySQL ආරම්භක පාඩම- දත්ත ගබඩාව සර්වර මත සාදා ගන්නා අයුරු (01 – 2)

මෙය සැබෑ සර්වරයේ (real server) හා පරික්ෂාකිරීමට භාවිත කරන යන සර්වරයේ (local server) සාදා ගන්න අයුරු ඉදිරිපත් කරමි.එය නිවැරදිව දැන ගත යුතුය.මන්ද යත් එය එකිනෙකට වෙනස් බැවිනි.

පලමුව XAMMP (පරික්ෂාකිරීමට භාවිත කරන යන සර්වරය ) මත සදා ගන්නා අයුරු විමසමු. (WAMP භාවිතා කරන අයද මෙම ක්‍රමයම අනුගමනය කරන්න. )

දත්ත ගබඩාව සෑදීම

ක්‍රමය 1 PhpMyAdmin යන වැඩසටහනින්

පලමුව වෙබ් ලිපිනය ලෙස “http://localhost/phpmyadmin/ “ යන්න යතුරු ලියනය කරන්න .(මෙහිදි සර්වරය හා සර්වරය ක්‍රියාත්මක වී තිබිය යුතුය.)

එහිදි ඔබට පහත පරිදි කව්ලුවක් ලැබෙනු ඇත.

එහි ඇති “Create new database “ යන්නෙහි අදාල දත්ත ගබඩාවෙහි නම ඇතුල් කොට “Create” යන්න තෝරා ගන්න.

එමගින් ඔබට පහසුවෙන් දත්ත ගබඩාව පරික්ෂාකිරීමට භාවිත කරන යන සර්වරය මත සාදා ගත හැක.

ක්‍රමය 2 PhpMyAdmin තුල අතින් ලියන ලද Mysql කුවරි ධාවනයෙන්

PhpMyAdmin හි ඇති SQL යන්න තොරා ගන්න

ලැබෙන කව්ලුවේ පහත විධානය ඇතුල් කර Go යන්න තොරන්න

CREATE DATABASE `abc` ;

ක්‍රමය 3 වින්ඩොව්ස් හි cmd ටූලය මගින් (ආධුනිකයනට මා නිර්දේශ කරන ක්‍රමය.)

පලමුව ඔබ ඔබගේ Mysql සර්වරය ස්තාපය කොට ඇති ස්තානයට යන්න.

පසුව ඔබ “bin” ෆොල්ඩර තුලට ගොස් ලිපින තීරුවෙන් එම ෆොර්ල්දරයේ මාවත පිටපත් කර ගන්න. මගේ පරිඝනකයේ එය පහත පරිදි වෙයි.ඔබගේ එය වෙනස් විය හැක.

C:\xampp\mysql\bin

පසුව Start > Computer / My Computer ගොස් ඒ මත දකුනු මූසිකය ඔබන්න

එවිට ලැබෙන මෙනුවෙන් properties යන්න තොරග ගන්න.

එවිට වින්ඩෝවක් ලැබෙනු ඇත.එහි දි Advanced system settings යන්න තොරා ගන්න.

එවිට වින්ඩෝවක් ලැබෙනු ඇත.එහි දි Environment Variables යන්න තොරා ගන්න.

එවිට වින්ඩෝවක් ලැබෙනු ඇත.එහි path යන්න තොරා මත ඒ දෙවරක් මව්සය කොටන්න.ලැබෙන වින්ඩෝවේ ඇති ඇගයන් ඇතුල් කරන ස්ථානයේ දැනට ඇති අග‍යන්හී අවසන සොයා එයට “ ;” එකතු කොට පිටපත් කරගත් bin” ෆොර්ල්දරයේ මාවත ඇතුල් කරන්න. පසුව යන්න තෝරා කව්ලුවසා දමන්න.

පසුව Start > run > cmd මාර්ගයෙන් cmd යුටිලිටිය විවෘත කර ගන්න ලැබෙන වින්ඩොවෙන් පහත කේතනයන් යොදන්න.

MySQL සර්වරට ඇතුල් වීම සදහා

mysql -u root –p

( root හි මුර පද නොදන්නේ නම් මෙම කේතය යොදන්න.බොහෝ විට එය මුර පදයක් රහිතව පවති.)

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('some_password');

දත්ත ගබඩාව සෑදීම සදහා

CREATE DATABASE `database-name` ;

PhpMyAdmin මගින් පරිශීලකයා සෑදීම

පළමු පියවර Privileges යන්න තෝරා ගන්න

පළමු පියවර Add new user යන්න තෝරා ගන්න

තෙවන පියවර

පරිශීලක (user) හා  මුරපදය (password) ලබා දෙන්න. host එකට localhost යන්න ලබා දෙන්න.පසුව Global privileges  සදහා Check All ලෙස තෝරා ගන්න.

වින්ඩොව්ස් හි cmd ටූලය මගින් පරිශීලකයා සෑදීම

CREATE USER ‘ user-name‘@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘some_password’;

පරිශිලක ට බල තල පැවරීම හා පරිශිලක, දත්ත ගබඩාවට සෑහීම

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user-name'@'localhost'  WITH GRANT OPTION;

නමුත් සැබෑ සර්වරයේ (real server)  මාර්ග ගතව (online) සිටිමින් මෙය කිරීම පහසු නැත.එය පියවර කීපයක ක්‍රියාවකි.එය සිදු කරන අයුරු දැන් අප විමසා බලමු.

ඔබගේ සේවා දායකයා ලබා දෙන තොරතුරු අනුව ඔබගේ ඩොමෙනයේ (domain) හා ධාරකයට (host) ඇතුලු වන්න.බොහෝ විට එය  https://Domainame.com*/cpanel  ලෙස යෙදූ විට ලැබන කව්ලුව තුලින් ඇතුලු විය හැක.නමුත් එය වෙනස් විය හැක.මාගේ සේවා දායකයා Just Host ය.ඔව්න්ගේ ක්‍රමය බහුලය.එය මා මෙහි ඉදිරිපත් කරමි.

* (com, org, info…..)

දත්ත ගබඩාව සෑදීම

1 ) http://yourdomainname.com/cpanel ලෙස යොදන්න.

2 ) පසුව මුර පද ලබා දීමෙන් පහත කව්ලුව ලැබේ. MySQL Databases යන්න තෝරා ගන්න.

3) New Database යන්නෙහි දත්ත සමුදායේ නම ලබා දී Create Database යන්න තෝරා ගන්න

4) පසුව පහත කව්ලුව ලැබෙනු ඇත. Go Back යන්න තොරා ප්‍රධාන පිටුවට යන්න.

පරිශීලකයා සෑදීම

පහත රූපයේ පරිදි පරිශීලක නම හා මුර පද ලබා දෙන්න. (මෙහිදි ඔබ්ට ඇවසි නම් යොදා ගත හැක)

පරිශීලකයා දත්ත ගබඩාව ට පෑහීම.

1 )පහත රූපයේ පරිදි Add User To Database හි පරිශීලකයා හා දත්ත ගබඩාව තෝරා submit බොත්තම තෝර ගන්න.

2) පහත රූපයේ පරිදි All Privileges තෝරා Make Changes බොත්තම තෝර ගන්න.

MySQL Database Wizard එසෙම යන්න මගින් ද ඉහත ක්‍රියාව සිදු කර ගත හැක

About Umanda Jayobandara (උමන්ද ජයෝබණ්ඩාර)

I am a Software Engineer in Sri Lanaka. Please visit my web site for more info http://umandajayobandara.com/
This entry was posted in පන්ති කාමරේ..., MySQL and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to MySQL ආරම්භක පාඩම- දත්ත ගබඩාව සර්වර මත සාදා ගන්නා අයුරු (01 – 2)

  1. එල එල උමන්ද….. Site එකට “Like Box” එකක් දැම්මනම් හරි……

    කැමතියි

ලිපිය සම්බන්දව ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )