ඇටඹ

නඟරයේ මොනරිය
ගම්ගොඩේ මොනරා
දුටු විට නගයි නාදය
“ඔබ අද හරි හැඩයි”

විලියෙන් ඇඹෙරෙයි මොනරා
කියයි බලමින් ඉවත..
“ඇටඹ ගහ දැන් වියපත්
ඵල දරන්නේ නෑ දැන්..”

සුසුමක් හෙලයි මොනරිය
ඉඟිලෙන කන කොකුන් දැක.
තාමත් සිටී මොනරා බලාගත් වනම බලමින්
ඇටඹ රසයට මත් වී

About Umanda Jayobandara (උමන්ද ජයෝබණ්ඩාර)

I am a Software Engineer in Sri Lanaka. Please visit my web site for more info http://umandajayobandara.com/
This entry was posted in සදැස් / නිසදැස්, හුදකලා සිතුවිලි.... Bookmark the permalink.

ලිපිය සම්බන්දව ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )