වෙබි අඩවි නිර්මාණය හා සංවර්ධනය කිරීම.

පූර්විකාව

වෙබි අඩවි නිර්මාණය හා සංවර්ධනය කිරීම යනු 1990 මැද  භාගයෙන් පසු ලෝකයේ ඉතාම වෙගයෙන් දියුනු වන ක්‍ෂේත‍්‍රයක් බවට පත් වී හමාරය.1995 වන විට ඇමරිකාවෙි පමණක් 1000 නොඅඩු වෙබි අඩවි නිර්මාණය හා සංවර්ධනය කිරීම සදහා වූ ආයතන ප‍්‍රමාණයක් තිබූ අතර එය 2005 වන විට 30000 ට වඩා වැඩි විය.මෙය ඇමරිකාවෙි පමණක් වන අතර අද වන විට අති විශාල ආයතන ප‍්‍රමාණයක් මෙම ක්‍ෂේත‍්‍රයේ නියුක්තව ඇත.

ලංකාවෙි අන්තර්ජාල භාවිතාව හා  ලංකාවෙි වෙබි අඩවි

About Umanda Jayobandara (උමන්ද ජයෝබණ්ඩාර)

I am a Software Engineer in Sri Lanaka. Please visit my web site for more info http://umandajayobandara.com/
This entry was posted in පන්ති කාමරේ.... Bookmark the permalink.

ලිපිය සම්බන්දව ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )