තම තම නැණ පමනින් (චිත්ත රූප බස හා ලේඛනය )

 

අප සංකල්ප ඇති කර ගනු ලබන්නේ සිත තුලය. එසේ ඇතිවන සැම සංකලපයක්ම ප්‍රකාශ කිරීමට හැකිවන්නේ නැත. හෝ හැකි විය ද නොහැක.

අප කතාකරන භාෂාවේ නැවතීම්, කොමා නැත. ( කතාව නවතා කතා කිරීම නොව ). පද බෙදා , කොමා, නැවතීම් ආදි දමා ලියනුයේ ලියන බසෙහි ඇති දුර්වලතාවය නැති කිරීම උදෙසාය. සිංහල ලේඛනයයේ අතිතයේ විරාම ලක්ෂණ නැති අතර අප ඒවා බටහිරින් අහුලාගෙන ඇත.

About these ads

About Umanda Jayobandara (උමන්ද ජයෝබණ්ඩාර)

I am an Open Source Software Engineer in Sri Lanaka. Specialties: PHP, JAVA, C++ MySQL, MongoDB, MSSQL Apache, Tomcat, LAMP, NGINX AJAX, JavaScript, jQuery HTML/HTML5, CSS,CSS3 960 Grid, TwitterBoostrap,FBML,Jquery Mobile Joomla, Wordpress, Drupal CodeIgniter SVN,git Android SDK Tools : eclipse, Dreamweaver, MySQL Workbench , Net-beans, Photoshop, Gimp, Ink-space Project management: ZOHO, Basecamp, Agile, outsource, Offshore Bug Tracking and QA: Mantis
This entry was posted in මගේ ලෝකය., හුදකලා සිතුවිලි.... Bookmark the permalink.

One Response to තම තම නැණ පමනින් (චිත්ත රූප බස හා ලේඛනය )

  1. සිංහලයට විරාම ලක්ෂණ පැමිණියේ කීවැනි සියවසේදීද යන්න සනාථ කිරීම සඳහා සාක්ෂ්‍ය තිබේද? පැරණි සිංහලය විරාම ලක්ෂණ වලින් තොරව ලියන්නට හැකි වූ අරුමය කිමෙක්ද? අද අප භාෂාව නිසා මෙතරම් වාද විවාද අපහාස ප්‍රලාප සාගරයක හෝ ගොහොරුවක ගිලී ඇත්තේ ඇයි? භාෂාව මගේද? ඔබේද? අනාගත පරපුරේද? නව වචන නිර්මානයේදී තත්සම තත්භව නිෂ්පන්න වැනි සම්ප්‍රදායයන් අනුගමනය කරනවාද? නැතහොත් ඕනෑම පිරිමියෙකු හැඳින්වීම සඳහා ‘බුවා’ වැනි පදයකින් සෑහීමට පත් වනවා ද? භාෂාව හැසිරවීම සඳහා මග පෙන්වීමක් අවශ්‍යද? නැතහොත් භාෂාව යනු සිතට එන ඕනෑම අදහසක් ඒ මොහොතේ සිතෙන වචන ඔස්සේ එලියට දැමීම ද? අපි මේ ගැන තව දුරටත් සංවාදයේ යෙදුනොත් නරකද?

ලිපිය සම්බන්දව ඔබගේ අදහස් ලබා දෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / වෙනස් කරන්න )